PROJEKT – Finanční prostředky ze státního rozpočtu MŠMT na pořízení technického vybavení školy

PROJEKT – Finanční prostředky ze státního rozpočtu MŠMT na pořízení technického vybavení školy

V  letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat distanční výuku ve školním roce 2020/2021. Za tuto částku jsme pořídili notebooky a tablety pro všechny pedagogy.

Projekt hodnotíme jako velice úspěšný, protože nám pomohl lépe pracovat v rámci distančního vzdělávání.