Participativní rozpočet do škol 2021

Participativní rozpočet do škol 2021

V letošním roce 2021 jsme se již podruhé zapojili do projektu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Školní pébéčko. Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými financemi. Umožňuje žákům aktivně ovlivňovat, do čeho se bude stanovená část peněz z rozpočtu města investovat. Úřad městského obvodu poskytl v tomto školním roce každé zapojené škole 30. 000 Kč.

Z důvodu probíhající distanční a kombinované výuky na jaře tohoto roku jsme se rozhodli realizovat projekt se souhlasem úřadu až od září 2021. Projektu se účastnili žáci 4. – 9. ročníku ve spolupráci se svými třídními učiteli. Pedagogům byla připomenuta metodika a byla dohodnuta oblast investování:

  • nové vybavení školy
  • sportovní pomůcky
  • volnočasové prvky.

Při sběru nápadů se ukázaly jako potřebné venkovní lavičky na hřiště pro trávení velkých přestávek a výuky venku při pěkném počasí. Jedna třída navrhovala zakoupení nových tácků do školní jídelny, jiná chtěla stojany na kola před školu a další pěstování a využívání bylinek ve škole do nápojů.

Po konzultaci s vedením školy jsme vybrali 3 návrhy (venkovní posezení na hřiště, tácky do školní jídelny a bylinkový bar). Předkladatelé těchto návrhů provedli kampaň formou plakátu na nástěnku ve vestibulu školy a obešli se svými projekty všechny třídy. Na konci října jsme spustili elektronické hlasování v aplikaci, která je součástí námi využívaného centra pro online výuku.

Vítězným návrhem se stalo venkovní posezení na školní hřiště. Žáci 9. třídy vybrali sestavu dvou laviček a stolu pro 6 osob za 4 900 Kč. Navrhli umístění na hřišti pro 6 takových sestav, aby se daly v příštím roce využít nejen k trávení přestávek ale také pro výuku celé třídy. Celková částka 29 600 Kč byla doplněna o náklady 699 Kč za olejový nátěr, který bude použit k ošetření posezení proti nepřízni počasí. Autoři vybraného projektu obdrží diplom, poděkování a odměnu.

Jsou to: Michaela Římánková, Tereza Adami, Jakub Lichnovský a Veronika Šínová a jejich třídní učitelka Mgr. Věra Kociánová.

Děkujeme také paní ekonomce Ing. Tanźynové, která se postarala o objednávku a proplacení faktury.

Koordinátor projektu Mgr. Dana Kopecká