Participativní rozpočet aneb co ve škole vylepšíme za 30 tisíc

Participativní rozpočet aneb co ve škole vylepšíme za 30 tisíc

Participativní rozpočtování (neformálně „pébéčko“ – z anglického participatory budgeting) je způsob hospodaření s veřejnými financemi. Umožňuje žákům aktivně ovlivňovat, do čeho se bude stanovená část peněz z rozpočtu města investovat. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih poskytne v tomto školním roce každé zapojené škole 30. 000 Kč a možnost bezplatného užívání aplikace D21, která je internetovým nástrojem pro snadnější realizaci školního PB.

Participace ve škole přináší okamžité i dlouhodobé benefity všem zúčastněným stranám (žákům, učitelům, rodičům, škole, zřizovateli školy). Učí žáky být odpovědnějšími vůči svému okolí. Osvojí si hlasovací návyky, prezentační dovednosti, rozvíjejí svou kreativitu, učí se více spolupracovat a snadněji se později začlení do veřejného a politického života.

Školní varianta participativního rozpočtování není finančně, časově ani administrativně příliš

náročná. Je zábavná, motivační a žáci se dokážou v procesu realizovat. Získávají zkušenosti, procvičují teoretické znalosti a v praxi sledují výsledek svého úsilí, což je naprosto klíčovým aspektem této metody. Děti vidí, že jejich aktivita, snaha, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení.

Fáze pébéčka

  1. Definování a seznamování s pravidly

Tato fáze se týkala především vedení školy. Stanovená částka je tedy 30. 000 Kč a rozpočet na jednotlivé projekty 7. 500 – 15. 000 Kč, protože chceme dát šanci více než jednomu projektu. Byl dohodnut rozsah investování a harmonogram.

Témata:

•             nové vybavení školy

•             sportovní pomůcky

•             volnočasové prvky

Účastníky přípravy projektů budou žáci 4. – 9. ročníku, kteří budou 31. března ve třídách navrhovat a vybírat vhodné nápady do dalšího kola.

  • Setkání pro návrh školních projektů (výběr z třídních nápadů) proběhne 27. dubna

Diskuse žáků, jejímž cílem bude navrhnout vhodné projekty. Bude vedena moderátorem a účastnit se jí budou vybraní zástupci tříd, kteří představí nápady ze své třídy. Ze společné volby hlasováním vzejde několik projektů.

  • Schvalování projektů

Projekty vyhodnotí ředitel ve spolupráci s koordinátorem a vedením školy. Po vyloučení nerealizovatelných projektů bude konečný seznam projektů k hlasování představen celé škole.

  • Žákovská kampaň v období 4. května až 12. května

Předkladatelé vybraných projektů musejí pro jejich podporu získat své spolužáky. Přípustné jsou všechny neagresivní formy kampaně, plakáty, letáky, videa, fcb stránky atd.

  • Hlasování ve dnech 13. a 14. května

Koordinátor zapíše projekty do aplikace D21 a proběhne elektronické hlasování. Hlasovat budou mít možnost žáci 2. – 9. ročníku. Dle počtu projektů schválených pro hlasování aplikace vygeneruje počet možných hlasů pro každého hlasujícího. Bude tak možno podpořit i více projektů. Každý účastník hlasuje sám za sebe dle přiděleného PIN kódu.

  • Zveřejnění výsledků proběhne 15. května na slavnostním vyhlášení

Při hlasování v aplikaci D21 jsou výsledky k dispozici ihned po skončení hlasování. Vedení školy vyhlásí výsledky a autoři vítězných projektů obdrží diplom.

  • Realizace projektů (do konce června 2020)

Projekty by mělo vedení školy nechat zrealizovat dle náročnosti a specifických požadavků co nejdříve, aby žáci bezprostředně viděli výsledky svého snažení.

                Věříme, že se žáci aktivně zapojí do celého projektu a prokážou schopnosti prosadit potřebnou věc, které si pak budou vážit, protože museli vynaložit nemalé úsilí pro její realizaci.

koordinátor školního PB Mgr. Dana Kopecká