Oznámení strávníkům školní jídelny

Oznámení strávníkům školní jídelny

O Z N Á M E N Í       S T R Á V N Í K U M    V    ZŠ  ŠJ

1/ Odhlášení stravy na poslední stravovací týden,

dle vnitřního řádu ŠJ, lze provést nejpozději v pondělí 24.6.2019. Poté již nelze.

Pokud  vám dítě onemocní v posledním týdnu a nemůže stravu odebírat, můžete si pro oběd přijít do jídlonosiče, v době od 11,00 do 11,30hod. , a to bez zaúčtování penále.

Poslední den školy 28.6.2019, si mohou strávníci přijít pro oběd ihned po vysvědčení.

Oběd si budou moci odnést s sebou nebo sníst na místě.

 

2/Vrácení přeplatku na účty strávníkům proběhne začátkem července 2019.

 

3/Vrátit čip nebo přeplatek v hotovosti (kdo nemá účet) lze:

v pátek 28.6. 2019 od 7,00 do 12,00 hod. a poté kdykoliv v termínu z bodu 5/

 

4/ Platby  trvalým příkazem na  září 2019, na účet ZŠ budou vypadat následovně:

  • Pro stávající strávníky – nejpozději do 20.srpna 2019 nutno zřídit trvalý příkaz.
  • Trvalý příkaz se zřizuje od srpna 2019 do května 2020.
  • Další informace ke stravování získáte na stránkách ZŠ www.zsserikova.cz

Školní rok začíná 1.září 2019 a končí 31.srpna 2020

1/Strávníci, kteří dovrší během školního roku 2019-2020  7-10let   na účet 490,- Kč

2/Strávníci, kteří dovrší během školního roku 2019-2020 11- 14let na účet 580,-K

3/Strávníci, kteří dovrší během škol. roku    2019-2020 15let a více na účet 640,- Kč

4/ Zaměstnanci na účet  460,- Kč

Cena oběda:

7-10 let          23,-Kč

11-14 let         26,- Kč      Zaměstnanci  20,- Kč

15 a více let    29,- Kč

 

5/ Nové strávníky (do MŠ nebo ZŠ) lze přihlásit ke stravování v kanceláří ŠJ ZŠ (možnost zaplatit hotově):

od středy 28. SRPNA do pátku 30. SRPNA 2019 od 7,00 do 15,00 hod.

Informace u vedoucí ŠJ MŠ a ZŠ p. Zaoralová:    724 013 857 , 596 750 069