Oznámení pro rodiče týkající se koronaviru

Oznámení pro rodiče týkající se koronaviru

Doporučení – prevence:

  1. Žádáme zákonné zástupce, aby své děti, které v blízké době navštívily Itálii (popř. Čínu nebo Jižní Koreu), nechali doma v karanténě po dobu 14 dnů, a to z důvodu eliminace a šíření možné nákazy. Vše je nutno oznámit na Krajskou hygienickou stanici.
  2. Omezit aktivity v místech s pravděpodobným výskytem koronaviru, a pokud je to možné, nevyjíždět do zahraničí.
  3. Nenavštěvovat místa s větším výskytem osob (např. kina, sportovní a kulturní akce). Akce, kde se děti stýkají v rámci školy, není třeba omezovat (tělocvična, jídelna atd.).
  4. Dbát na hygienu!
  5. V případě podezření na výskyt nemoci nebo problémy s ní spojené konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí a oznámit ředitelce školy.