OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – školní kolo

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – školní kolo

Dne 30. 11. 2020 se prostřednictvím online platformy uskutečnilo historicky první školní kolo Olympiády v českém jazyce distančním způsobem. Soutěžilo celkem jedenáct žáků z osmých a devátých ročníků,  „olympijský“ test byl rozdělen na 2 část mluvnickou a slohovou – na jejich vypracování měli žáci celkem dvě hodiny času.  Po přečtení všech slohových prací na téma „ „V mé knihovničce nesmí chybět…“  dvoučlenná komise stanovila konečné pořadí a moderně opět v online prostředí  dne 7. 1. 2021 také slavnostně vyhlásila výsledky:

1. místo: Lucie Kopcová

2. místo: Lukáš Jež

3. místo: Vojtěch Štěpán

Do okresního kola budou vysláni první dva nejúspěšnější, velká gratulace však patří všem zúčastněným, za odvahu, usilovnou práci i ochotu věnovat se ve svém volném čase něčemu smysluplnému. Distanční zázemí toho svede mnoho, ale na diplomy a předání cen „osobně“ je ještě krátké, proto ceny vítězům předáme s malou prodlevou.