OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ POKRAČUJÍ

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ POKRAČUJÍ

V druhé polovině ledna 2021 se naši nejúspěšnější žáci školních soutěží znovu ponořili do řešení nelehkých úkolů v dalším navazujícím okresním kole Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce.

Velký dík za plnění náročných úkolů vztahujících se k historického období 16. – 18. století patří Vojtěchu Štěpánovi z 8. B. Své jazykové a komunikační dovednosti zase předváděli žáci devátého ročníku Lukáš Jež a jeho spolužačka Lucie Kopcová.

Stejně jako předchozí klání se obě postupová kola uskutečnila online, ovšem tentokrát z prostředí školy v předem daném čase a pod taktovkou vyučujících.

Z tohoto nelehkého období a netradičního způsobu soutěžení je však jedno jasné, žáci naší školy jsou silnými soupeři s vysokými kvalitami. Důkazem je umístění Lucie Kopcové z 9. B v Olympiádě z českého jazyka na krásném 6. – 8. místě. Zároveň byla její slohová práce vybrána odbornou porotou soutěže k publikování ve Sborníku slohových prací vydávaný pod záštitou Magistrátu města Ostravy. Lucce Kopcové tak patří velká gratulace k celkovému umístění v soutěži!

Za tým vyučujících českého jazyka Mgr. Ivana Matějová