Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dne 3. 4. 2019 se naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Akce se konala na ZŠ Dvorského a naši školu reprezentovalo 18 žáků. Soutěžili v těchto disciplínách: hod medicimbalem, trojskok, kliky, přeskoky přes švihadlo a driblink.

Po příjezdu na místo byli všichni žáci rozděleni do skupin podle ročníku narození a do družstev. I přes náročnost soutěže se nám podařilo umístit na předních místech. Celkově tři první místa, jedno druhé a jedno třetí. Z deseti zúčastněných ostravských škol jsme v týmové soutěži skončili na čtvrtém místě.

Žáci s umístěním:

Johanka Burdová 1.

Aneta Bauerová 3.

Terezie Štveráková 1.

Aneta Zlatušková 4.

Veronika Šínová 1.

Vojtěch Štěpán 2.

Vojtěch Bronček 3.

Gratulujeme vítězům a držíme palce v krajském kole.

Mgr. Jan Sedlák