OBĚDY

OBĚDY

Od 1. 6. mají všichni žáci, kteří si platí obědy, přihlášenou stravu na celý měsíc. Odhlášky provádějte přes strava.cz, email jidelna@zsserikova.cz nebo na tel. čísle: 724 013 857.

Výdej do jídlonosičů je od 11.15 – 11.35.