Návrat žáků do školy – 1. stupeň

Návrat žáků do školy – 1. stupeň

V souladu s usnesením vlády je od pondělí 25. 5. umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. třída).

Organizační podmínky

 • max. 15 žáků ve skupině
 • učitel si bude vyzvedávat žáky před školou ve stanovený čas
 • skupiny budou začínat a končit v různých časech, aby se nepotkávaly (zákonný zástupce obdrží rozpis)
 • ranní družina není povolena
 • výuka bude probíhat každý den 4 vyučovací hodiny
 • jídelna v provozu
 • dohled nad žáky je zajištěn až do 16.00
 • s sebou 2 roušky (+ sáček na uložení použité) pro pohyb ve společných prostorách
 • ve třídě budou bez roušek
 • zákonní zástupci musí nejpozději do 18. 5. informovat třídního učitele o zájmu o docházku do školy
 • žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25. 5.
 • při prvním vstupu do školy žák předkládá:

1. prohlášení, které je ke stažení zde. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  

2. způsob odchodu ze školy, který je ke stažení zde.

Oba dokumenty je možno vyzvednout v předstihu na vrátnici školy každý den od 7.30 – 13.30.

 • škola bude evidovat docházku, absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení
 • v případě nepřítomnosti žáka bude zákonný zástupce informovat školu
 • škola pro žáky zajistí dezinfekci a důkladné čištění všech místností

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Mgr. Zuzana Hranická

ředitelka školky