Návrat žáků do škol – 2. stupeň

Návrat žáků do škol – 2. stupeň

V souladu s usnesením vlády je od pondělí 8. 6. možno organizovat občasné vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně. Podmínkou je max. 15 žáků ve skupině. S přihlédnutím k organizačním, personálním a prostorových podmínkám školy nabízíme žákům následující:

 • výuka 2x týdně 4 vyučovací hodiny
 • skupiny budou začínat a končit v různých časech, aby se nepotkávaly (zákonný zástupce obdrží rozpis)
 • učitel si bude vyzvedávat žáky před školou ve stanovený čas
 • možnost obědů (pouze ve dny, kdy budou mít výuku)
 • s sebou 2 roušky (+ sáček na uložení použité) pro pohyb ve společných prostorách (ve třídě bez roušek)
 • zákonní zástupci musí nejpozději do pondělí 1. 6. informovat třídního učitele o zájmu o docházku do školy
 • žáka nelze zařadit do skupiny později než k 8. 6.
 • při prvním vstupu do školy žák předkládá prohlášení, které je ke stažení zde. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Dokument je možno vyzvednout v předstihu na vrátnici školy každý den od 7.30 – 13.30.
 • v případě nepřítomnosti žáka bude zákonný zástupce informovat třídního učitele
 • škola pro žáky zajistí dezinfekci a důkladné čištění všech místností
 • pátek (12., 19. 6.) bude konzultační den, kdy bude možno domluvit si s vyučujícími individuální schůzku

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Mgr. Zuzana Hranická

ředitelka školky