Nadační fond ČEZ – Stavebnice BOFFIN

Nadační fond ČEZ – Stavebnice BOFFIN

Žáci 9.ročníků opakují v závěru letošního školního roku učivo na téma Elektrický obvod pomocí stavebnic BOFFIN.

Stavebnice byly pořízeny z Nadačního fondu ČEZ.

Moc děkujeme.