Mikulášská nadílka – 6. 12.

Mikulášská nadílka – 6. 12.

Kdo by neznal toho vysokého muže v dlouhém červeném plášti, s bílými vousy, berlou a košem plným sladkostí, které rozdává hodným dětem?

Mikuláš je oblíbenou postavou nejen u dětí předškolního věku, ale i u všech ostatních dětí navštěvujících školu. Společně s čertem a andělem Mikuláš přinese s sebou drobné pozornosti podle toho, jak bylo dítko hodné nebo zlobivé, čert neposlušné děti symbolicky trestá nebo jim pohrozí a andělé naopak chválí, pokud děti byly hodné. Jako odměnu děti dostávají balíček, ve kterém ty hodné naleznou sladkosti a ovoce, naopak ti zlobivci v něm najdou uhlí nebo brambory. Zlobivé děti by se tak do dalšího roku měly zlepšit. Tak nějak probíhá tradiční scénář Mikulášské nadílky u mnohých dětí doma.

Stalo se již tradicí na naší škole, že žáci devátého ročníku uspořádají pro ostatní děti Mikulášskou nadílku, na kterou se plni očekávání všichni těší. I přes nepříznivou covidovou situaci se letošní deváťáci po roční pauze ujali této role, převlékli se za Mikuláše, anděly a čerty, a to tak zodpovědně, že některé z nich nebylo možné rozpoznat. Prošli všemi školními třídami i odděleními z mateřské školky a podle tradice hodné děti odměnili, zlobidla počernili „pekelným mourem“ nebo jim pohrozili odnesením do „pekla“. Poněvadž děti přednesly Mikulášovi básničky, říkánky nebo koledy, byly jim jejich prohřešky odpuštěny a sladká odměna tak nikoho neminula.