Mezitřídní turnaj v SUDOKU – 17. 12. 2019

Mezitřídní turnaj v SUDOKU – 17. 12. 2019

V rámci tématu „Nestandardní úlohy“ se učitelé matematiky na II. stupni domluvili a ve svých hodinách uspořádali soutěž v řešení SUDOKU. Za každou třídu byli určeni dva zástupci (v osmičkách 3), kteří se utkali v mezitřídním turnaji. A jak to dopadlo?

Absolutním vítězem se stala Tereza Babičová, která zvládla 2 soutěžní SUDOKU nejrychleji ze všech!!!

Všem vítězům gratulujeme a zúčastněným děkujeme za účast! Doufejme, že tato forma rozvoje logického myšlení některé žáky ovlivnila natolik, že se jí budou věnovat i ve volných chvílích.

Mgr. Věra Kociánová