Kariérový poradce

Kariérový poradce

  • Koordinace výuky na 1. stupni a zejména na 2. stupni se zaměřením na volbu povolání v rámci všech předmětů. V 9. ročníku pak výuka předmětu Pracovní činnosti – oblast Člověk a svět práce
  • Individuální konzultace kariérového poradce, spolupráce se školním psychologem
  • Spolupráce ZŠ Šeříkova s dalšími institucemi:
  • MS PAKT– plánování a koordinace exkurzí do provozů, firem a institucí v Ostravě a okolí
  • střední školy a střední odborná učiliště v Ostravě a okolí
  • návštěvy zástupců středních škol na ZŠ Šeříkova
  • Informační poradenské středisko Úřadu práce ČR Ostrava – návštěva žáků ZŠ Šeříkova
  • Moravskoslezský veletrh středních škol STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK
  • PRO JOB – návštěva žáků ZŠ Šeříkova