Jak jsme udělali 202x radost aneb akce Krabice od bot

Jak jsme udělali 202x radost aneb akce Krabice od bot

Na přelomu listopadu a prosince se naše škola stala místem, kam kdokoliv mohl přinést v krabici dárek pro děti z nemajetných rodin. Během 14 dnů, co akce trvala, přinesli naši žáci 202 krabic s dárky. Zapojily se skoro všechny třídy. Nejvíce třída 8.A, která darovala 35 krabic, pak 1.A – 28 krabic a pomyslné třetí místo patří 2.A s 19 krabicemi. Mnoho žáků v pracovních činnostech tyto krabice balilo do vánočního papíru.

Jako sběrné místo jsme však celkově nasbírali a rozdělili celkem 773 krabic s dárky. Vozili je k nám lidé z celého okolí. Někdo přišel s jedním, někteří měli plné auto. Zapojilo se také několik ZŠ (Ukrajinská, E. Lukášové, Havířov – Mládežnická).

A kam dary putovaly? Dary dostaly děti ze dvou azylových domů v Ostravě-Zábřehu, děti v pěstounské péči – Centrum sociálních služeb Ostrava a Centrum pro rodinu a sociální péči a velkou část darů si odvezla Charita Ostrava.

Chtěla bych moc poděkovat všem dárcům a lidem, kteří se na akci čímkoliv podíleli. Díky vám mají i tyto děti z Ostravy hezké Vánoce. Mnohdy dostaly pod stromeček pouze jeden dar – ten od nás….

Krásné Vánoce všem!

Jana Gajdošová