Informace pro příští školní rok

Informace pro příští školní rok

FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitelka školy stanovuje pro období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 tuto výši měsíční úplaty za školské služby ve školní družině:

Základní úplata za pobyt ve školní družině : 200 Kč / žák / měsíc

Přihlášení dítěte do školní družiny

  • Do školní družiny jsou děti přihlášeny po odevzdání vyplněného Zápisního lístku pro příslušný školní rok.
  • Zápisní lístek si můžete vyzvednout, vyplnit, a odevzdat přímo u Zápisu dětí do školy (pokud ještě nejste rozhodnuti, kdy a jak bude dítě z ŠD odcházet, můžete tuto část doplnit až v září, při nástupu dítěte do ŠD).
  • Zápisní lístek je také možno vyzvednout přímo ve školní družině nebo stáhnout na webových stránkách školy v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a vyplněný přinést nebo v elektronické podobě odeslat nejpozději do 31.5.2022 na emailovou adresu vedoucí vychovatelky:

helena.zrnikova@zsserikova.cz

Při elektronickém odeslání Vám vedoucí vychovatelka písemně potvrdí přijetí dítěte. Podpis zákonného zástupce bude v tomto případě doplněn v září, při nástupu dítěte do školní družiny.

  • Děti, které navštěvují školní družinu, obdrží Zápisní lístek na další školní rok od své vychovatelky a vyplněný přinesou zpět.

Platba za školní družinu

  • Měsíční poplatek za školní družinu pro školní rok 2022/23 činí 200,-Kč na měsíc.
  • Platba za školní družinu se provádí předem na celý školní rok (10 měsíců/2 000,-Kč)

a to v termínu od 1. do 20. září 2022

  • Novým žákům (1. třídy) budou platební podklady (způsob platby, číslo účtu, variabilní symbol) sděleny první školní den.

Čipy k otvírání vstupních dveří školní družiny

  • Čipy ke vstupu rodičů a jimi pověřených osob budou rodičům nových žáků vydávány v prvním školním týdnu v září a to po odevzdání vyplněného dotazníku, který je možno stáhnout v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a odeslat nebo osobně vyzvednout 1. září u vedoucí vychovatelky.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz volejte vedoucí vychovatelce na t.č. 775 892 717