Informace pro příští školní rok

Informace pro příští školní rok

Přihlášení dítěte do školní družiny

  • Do školní družiny jsou děti přihlášeny po odevzdání vyplněného Zápisního lístku pro příslušný školní rok. Zápisní lístek je možno stáhnout a vyplnit v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a v elektronické podobě odeslat na emailovou adresu vedoucí vychovatelky:

helena.zrnikova@zsserikova.cz

Vedoucí vychovatelka potvrdí Vám elektronicky přijetí dítěte. Podpis zákonného zástupce bude doplněn v září, při nástupu dítěte do školní družiny.

Zápisní lístek si také můžete osobně vyzvednout ve školní družině.

ZÁPISNÍ LÍSTKY POSÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 30. 6. 2021

  • Děti, které navštěvují školní družinu, obdrží Zápisní lístek na další školní rok od své vychovatelky a vyplněný přinesou zpět.

Platba za školní družinu

  • Měsíční poplatek za školní družinu pro školní rok 2021/22 činí 150,-Kč na měsíc.
  • Platba za školní družinu se provádí předem na celý školní rok (10 měsíců/1 500,-Kč)

a to v termínu od 1. do 20. září.

  • Novým žákům (1. třídy) budou platební podklady (způsob platby, číslo účtu, variabilní symbol) sděleny první školní den 1. září 2021.
  • Od září 2021 dochází k úpravě variabilních symbolů pro děti, které již školní družinu navštěvují. Po odevzdání přihlášky na školní rok 2021/22 Vám bude Váš variabilní symbol oznámen v systému Škola online a poslán po dětech v tištěné formě.

Čipy k otvírání vstupních dveří školní družiny

  • Čipy ke vstupu rodičů a jimi pověřených osob budou rodičům nových žáků vydány po odevzdání vyplněného dotazníku, který je možno stáhnout v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a odeslat nebo osobně vyzvednout 1. září u vedoucí vychovatelky.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz volejte vedoucí vychovatelce na t.č. 775 892 717