INFORMACE PRO 9. ROČNÍKY

INFORMACE PRO 9. ROČNÍKY

V souladu s usnesením vlády je od pondělí 11. 5. umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na příjímací zkoušku. (Přítomnost již přijatých žáků na SŠ není možná.)

Organizační podmínky

 • max. 15 žáků ve skupině
 • učitel si bude vyzvedávat žáky před školou v 8.45. Nutno dodržovat 2m rozestupy.
 • výuka bude probíhat každý den ve dvou blocích (ČJ, M)

1. blok: 8.55 – 10.25

Přestávka: 10.25 – 10.50

2. blok: 10.50 – 12.20

 • jídelna v provozu až od 25. 5.
 • s sebou 2 roušky (1 v sáčku) pro pohyb ve společných prostorách
 • zákonní zástupci musí nejpozději do 7. 5. informovat třídního učitele o zájmu o docházku do školy
 • žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5.
 • při prvním vstupu do školy žák předkládá prohlášení. Ke stažení zde (možno vyzvednout také na vrátnici školy). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  
 • škola bude evidovat docházku, absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení
 • v případě nepřítomnosti žáka bude zákonný zástupce informován
 • škola pro žáky zajistí dezinfekci a důkladné čištění všech místností

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy na příjímací zkoušky.

Mgr. Zuzana Hranická, ředitelka školky