Informace ohledně platby stravného a platby za vzdělávání

Informace ohledně platby stravného a platby za vzdělávání

Jelikož nevíme, s ohledem na vzniklou situaci, kdy bude škola opět otevřena a umožněno školní stravování, mají zákonní zástupci ohledně platby stravného tyto možnosti:

  1. Nastavené platby ponechají v plné výši a při vyúčtování jim bude přeplatek vrácen.
  2. Mohou platbu pozastavit a znovu ji obnovit až po otevření školy.

Stejná situace nastává i při úhradě platby za vzdělání v mateřské škole a školní družině.

V mateřské škole i školní družině bude i za měsíc březen vrácena poměrná část školného za uzavřené dny.