Informace k zápisům do 1. třídy na školní rok 2020/2021

Informace k zápisům do 1. třídy na školní rok 2020/2021

  • zápisy proběhnout bez dětí v termínu 1. – 30. dubna

Zapsat dítě můžete několika způsoby

1) osobně ve škole – nutno si domluvit termín a čas na tel. čísle: 602 611 626 (p. Gajdošová)

S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě žádosti o odklad i vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) + vyjádření odborného lékaře. 

2) elektronicky – žádost bude nutné vytisknout a podepsat + přiložit kopii rodného listu

Možnosti doručení do školy:

a) poštou

ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, p.o.

Šeříková 682/33

700 30 Ostrava-Výškovice

b) vhodit do schránky u vchodu do školy

c) do datové schránky: kppmgbt

d) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

e) na vrátnici školy každý pracovní den od 8.00 – 13.00

Odkaz na elektronickou přihlášku (aktivní od 1. – 30. 4.)

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsser/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

3) Vytištění a vyplnění formulářů a jejich doručení i s kopií rodného listu viz bod 2)

Přihláška k zápisu (vyplňují všichni)

Zápisní list (pouze ti, kteří nebudou žádat o odklad)

Žádost o odklad