Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Přihlášení dítěte do školní družiny:

– Do školní družiny jsou děti přihlášeny po odevzdání vyplněného Zápisního lístku pro příslušný školní rok.

– Zápisní lístek si můžete vyzvednout, vyplnit a odevzdat přímo u Zápisu dětí do školy, (pokud ještě nejste rozhodnuti, kdy a jak bude dítě z ŠD odcházet, můžete část „ZÁZNAMY O UVOLŇOVÁNÍ ZE ŠD“ doplnit až v září, při nástupu dítěte do ŠD).

– Zápisní lístek je také možno vyzvednout přímo ve školní družině nebo stáhnout ZDE, či v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a vyplněný odeslat v elektronické podobě  nejpozději do 31. 5. 2023 na emailovou adresu vedoucí vychovatelky: helena.zrnikova@zsserikova.cz

– Děti, které navštěvují školní družinu, obdrží Zápisní lístek na další školní rok od své vychovatelky a vyplněný přinesou zpět.

Platba za školní družinu:

– Měsíční poplatek za školní družinu pro školní rok 2023/24 činí 200,-Kč na měsíc.

– Platba za školní družinu se provádí předem na celý školní rok na platební účet školy (září – červen = 10 měsíců/2 000,-Kč) a to v termínu od 1. do 20. září.

– Novým žákům (1. třídy) budou platební podklady (způsob platby, číslo účtu, variabilní symbol) sděleny první školní den.

Čipy k otvírání vstupních dveří školní družiny:

– Čipy ke vstupu rodičů a jimi pověřených osob budou rodičům nových žáků vydávány v prvním školním týdnu v září, a to po odevzdání vyplněného dotazníku, který je možno stáhnout v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a odeslat nebo osobně vyzvednout 1. září u vedoucí vychovatelky.

Všechny informace o provozu školní družiny naleznete v sekci DRUŽINA –  OBECNÉ INFORMACE ŠD. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vedoucí vychovatelku:

Telefonní číslo:      775 892 717

Emailová adresa:    helena.zrnikova@zsserikova.cz