Informace k provozu školy od středy 18. 11. – nástup 1. a 2. ročníků

Informace k provozu školy od středy 18. 11. – nástup 1. a 2. ročníků

  • povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků
  • organizačně se zajistí, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd
  • žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • vyučující zajistí pravidelné větrání vnitřních prostor
  • výuka bude probíhat každý den 4 vyučovací hodiny podle upraveného rozvrhu – k dispozici na Škole OnLine
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti
  • ranní i odpolední družina je v provozu
  • školní jídelna je v provozu – obědy si musíte sami objednat!!! (do pondělí 13:00)

Vyučující si budou vyzvedávat žáky v uvedené časy před školou (děti z ranní družiny přivede asistentka).

TŘÍDA SRAZ PŘED ŠKOLOU KONEC VYUČOVÁNÍ
1.A 8.10 11.50
1.B 8.00 11.40
2.A 7.40 11.20
2.B 7.50 11.30