Info pro rodiče budoucích prvňáčků – školní družina

Info pro rodiče budoucích prvňáčků – školní družina

Zápisní lístky do školní družiny si také můžete vyzvednout OSOBNĚ v budově ŠD. Vyplněné zápisní lístky prosím odevzdejte do 30. 6. 2021.