Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

01. 10. 2021 jsme společně oslavili Evropský den jazyků. Cílem Evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. ZŠ Šeříková se do akce poprvé taktéž zapojila. Žáci 4. – 9. tříd ve skupinách poznávali jazyk anglický, německý, slovenský a ruský. Plnili zadané úkoly, využívali slovníky a již nabité jazykové znalosti. Dětem i učitelům se akce líbila a příští rok si ji nenecháme ujít.