Etický kompas- preventivní programy pro žáky

Etický kompas- preventivní programy pro žáky

Během měsíce března a dubna proběhly ve všech třídách druhého stupně naší školy preventivní programy Pavučiny z.s. pod názvem Etický kompas, který nabízí různá témata pro práci s třídními kolektivy.

Preventivní programy byly naplánovány a realizovány po dlouhé odmlce z důvodu pandemie. Škola potřebnost primární prevence ve všech oblastech sociálně patologických jevů vnímá jako nutnou součást života školy pro vytvoření příjemného klimatu tříd a přecházení rizikového chování žáků.

Děkujeme našemu SRPŠ za financování těchto programů.