Informace pro školní rok 2022/2023

FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitelka školy stanovuje pro období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 tuto výši měsíční úplaty za školské služby ve školní družině:

Základní úplata za pobyt ve školní družině : 200 Kč / žák / měsíc

Přihlášení dítěte do školní družiny

  • Do školní družiny jsou děti přihlášeny po odevzdání vyplněného Zápisního lístku pro příslušný školní rok.
  • Zápisní lístek si můžete vyzvednout, vyplnit, a odevzdat přímo u Zápisu dětí do školy (pokud ještě nejste rozhodnuti, kdy a jak bude dítě z ŠD odcházet, můžete tuto část doplnit až v září, při nástupu dítěte do ŠD).

  • Zápisní lístek je také možno vyzvednout přímo ve školní družině nebo stáhnout na webových stránkách školy v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a vyplněný přinést nebo v elektronické podobě odeslat nejpozději do 31.5.2022 na emailovou adresu vedoucí vychovatelky:

helena.zrnikova@zsserikova.cz

Při elektronickém odeslání Vám vedoucí vychovatelka písemně potvrdí přijetí dítěte. Podpis zákonného zástupce bude v tomto případě doplněn v září, při nástupu dítěte do školní družiny.

  • Děti, které navštěvují školní družinu, obdrží Zápisní lístek na další školní rok od své vychovatelky a vyplněný přinesou zpět.

Platba za školní družinu

  • Měsíční poplatek za školní družinu pro školní rok 2022/23 činí 200,-Kč na měsíc.
  • Platba za školní družinu se provádí předem na celý školní rok (10 měsíců/2 000,-Kč)

a to v termínu od 1. do 20. září 2022

  • Novým žákům (1. třídy) budou platební podklady (způsob platby, číslo účtu, variabilní symbol) sděleny první školní den.

Čipy k otvírání vstupních dveří školní družiny

  • Čipy ke vstupu rodičů a jimi pověřených osob budou rodičům nových žáků vydávány v prvním školním týdnu v září a to po odevzdání vyplněného dotazníku, který je možno stáhnout v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a odeslat nebo osobně vyzvednout 1. září u vedoucí vychovatelky.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz volejte vedoucí vychovatelce na t.č. 775 892 717