Den naruby

Den naruby

V pátek 1. dubna jsme ve škole oslavili Den učitelů výměnou rolí. Žáci 8. A a 8. B první dvě hodiny ve skupinkách učili ve třídách na 1. stupni. S paní učitelkou si dopředu domluvili předměty a učivo. Pak si připravili aktivity, pracovní listy nebo práci na interaktivní tabuli. V hodinách si vyzkoušeli mluvení před celou třídou, práci s kolektivem dětí, odpovídání na dotazy a pomoc některým žákům.

Odměnou za jejich poctivou přípravu a snahu v hodinách jim byla pochvala paní učitelky, spokojení žáci a někde i věnovaný obrázek.

Chtěli bychom všechny „osmáky“ pochválit za jejich odvahu (někteří měli trému), pečlivou přípravu a velmi pěkné vedení hodin. Pár z nich si dovedeme takto představit i za pár let v roli skutečných učitelek a učitelů.