Den dětí pro MŠ

Den dětí pro MŠ

V letošním roce poprvé školní parlament připravil u příležitosti Dne dětí dopolední program pro děti z naší mateřské školy. S přípravou členové parlamentu začali již na dubnové schůzce. V pracovních skupinách podle svých zájmů vymýšleli a navrhovali aktivity (sportovní, výtvarné, hudební a herní). V květnu se na školním hřišti rozhodovalo o rozmístění stanovišť a upřesňovaly se potřebné pomůcky. Postupně bylo jasné, že bude potřeba pomoc ostatních žáků školy. Zájemci se hlásili a program se začal pomalu ujasňovat.

S přípravou a organizací pomáhaly paní učitelky Kopecká, Hrušková, Juchelková, Havránková a paní asistentka Seidlová. Za mateřskou školku se do přípravy zapojila p. uč. Hanyková a ostatní paní učitelky, které pro děti nachystaly sladké balíčky a pamětní medaile.

V pátek 3. 6. asi 80 dětí z mateřské školky dorazilo se svými učitelkami na školní hřiště. Čekali na ně průvodci z 8. B a 9. A, kteří si svou skupinku 4-6 dětí převzali a strávili s nimi celé 2 hodiny. Provázeli je po 16 stanovištích a pomáhali jim plnit zábavné hry a úkoly. Na stanovištích se o zábavu dětí postarali další žáci školy (od 4. – 9. ročníku). A co si připravili? Například skákání v pytli, běh mezi překážkami, střelbu na branku, hledání rozdílů, pexeso, malování na chodník, skákání panáka nebo zpěv písničky s hudebním doprovodem. Na závěr si děti z každého oddělení se svou paní učitelkou musely na školním hřišti najít poklad (sladké balíčky). Při odchodu děti obdržely také zaslouženou medaili.

Všem, kteří se na dopoledním programu jakkoliv podíleli, moc děkujeme, protože bez nich bychom naším malým „školkáčkům“ nezvládli tak pestrý program připravit.

Dále děkujeme všem žákům, kolegyním a kolegovi, kteří zapůjčili své vlastní nebo připravili školní pomůcky.

Den se nám vydařil, počasí přálo a děti odcházely spokojené. Radost měli i žáci školy, že se jejich snaha a příprava vyplatila.

Těšíme se zase … příští rok!

Za školní parlament Mgr. Kopecká a Mgr. Hrušková