Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dne 16. 1. 2020 se žák 9.A Michael Lichnovský zúčastnil okresního kola dějepisné olympiády.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy!!!

Mgr. Šárka Židková