Debata kandidátů na primátora

Debata kandidátů na primátora

V pátek 9. září organizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy při SVČ Korunka v Mariánských Horách při příležitosti komunálních voleb pro žáky a studenty středních škol debatu s kandidáty na ostravského primátora.

Za naši školu se akce zúčastnily žákyně devátých tříd Marie Dufková a Adéla Sobotíková. V průběhu debaty si vyslechly názory leaderů kandidátek na zajištění bezpečnosti v městě, dopravu, ekologická témata a v neposlední řadě i bytovou situaci a pracovní příležitosti po ukončení studia.

V závěru debaty proběhly simulované volby s těmito výsledky:

  1. místo: Česká pirátská strana – reprezentovaná Mgr. Andreou Hoffmannovou Ph.D.
  2. místo: Hnutí Ano – reprezentované Ing. Tomášem Macurou MBA
  3. místo: Ostravak – reprezentovaný JUDr. Lukášem Semerákem

(další umístění: ČSSD, OLE=Ostravská levice, STAN, koalice SPOLU)

Dopolední setkání se odehrávalo v příjemné atmosféře, vše bylo profesionální a zúčastnění měli příležitost klást kandidátům na budoucí řešení nejrůznějších problémů z oblastí, které se jich dotýkají.

Obě dívky akci hodnotily jako přínosnou, protože poznaly lídry voleb tzv. naživo. Dokázaly zhodnotit nejen vyslovené myšlenky, ale také celkový dojem, kterým jednotliví kandidáti působili.