Co se děje ve škole o prázdninách?

Co se děje ve škole o prázdninách?

Vyměňují se elektrické rozvody! Všude budou novou světla, zásuvky, vypínače i vysokorychlostní internet. Celá škola by měla být hotova v prosinci.

Od září nás tedy čekají různá organizační opatření, aby byl provoz školy co nejméně narušen. Během prázdnin se stihne školní jídelna i kuchyň, spojovací chodba včetně šaten a část pavilonu A (nalevo od vchodu). Na podzim se dokončí tělocvičny a pavilon B.