Author page: ZŠ Šeříkova

Předběžné informace k zápisům

Zápisy proběhnou bez dětí. V této chvíli řešíme ve spolupráci se zřizovatelem, jakým způsobem proběhne vyplňování přihlášek. Budete mít na výběr z několik možností včetně osobní návštěvy školy. K tomu bude určena dostatečně dlouhá časová lhůta...

Více

Pomoc s výukou doma

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis...

Více

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, chceme vědět, jaká by měla naše škola být a co pro to všichni můžeme udělat. Vaše názory mohou přispět ke zjištění případných nedostatků a příležitostí školy a přispět ke zlepšení života žáků v naší škole. Obracíme se proto na Vás...

Více