Author page: ZŠ Šeříkova

Ocenění pedagoga ke Dni učitelů

S potěším Vám oznamujeme, že naše kolegyně paní Mgr. Karla Panáčková, byla dne 29. 3. oceněna Úřadem městského obvodu Ostrava – Jih za dlouhodobou přínosnou pedagogickou činnost. Ocenění převzala z rukou místostarostky obvodu paní Mgr...

Více