Soutěž Kdo zná a umí, ten si píská – 1. místo

Dne 1. března 2023 se žáci 8. A a 8. B naší školy zúčastnili v Kulturním domě K  –  TRIO 15. ročníku tradiční soutěže Kdo zná a umí, ten si píská. S dalšími soutěžícími z vice než 25 ostravských základních škol si naši žáci během dvouhodinové soutěže vyzkoušeli dovednosti potřebné u některých profesí a oborů, jako např. ošetřovatel, elektrotechnik, kuchař – číšník, zahradník,…

Živá knihovna

Dne 24. 1. 2023 měli naši osmáci příležitost zúčastnit se oblíbené akce Živá knihovna studijních možností pořádaná ve Velkém světě techniky Dolní oblasti Vítkovice ve spolupráci Moravskoslezským krajem a Svazem průmyslu a dopravy. Cílem této vydařené akce bylo představit žákům některé profese a obory vzdělání. Účastníci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet některé činnosti typické pro daná povolání jako…

Mezitřídní turnaj v SUDOKU

Dne 20. 12. po několikaleté pauze proběhl na škole turnaj v sudoku, jehož cílem bylo zjistit, na jaké úrovni se světově oblíbená základní verze sudoku nachází v povědomí mezi našimi žáky. I přes nemocí zdecimované počty žáků ve třídách II. stupně se objevili zájemci, kteří této logické hře s čísly fandí a z třídních kol postoupili do finále. V 6. – 7. ročníku…

Čtenářská dílna z projektu Kapuce od mikiny

Naše škola se zapojila do projektu Kapuce od mikiny určeného pro žáky Moravskoslezského kraje. Cílem je zaměřit se na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s využitím různých metod kritického myšlení. A tak v úterý 13. prosince se žáci 9. B ve čtenářské dílně seznámili s knihou nazvanou stejně jako celý projekt – KAPUCE OD MIKINY. Tvoří ji 15 povídek od známých českých…

Dějepisná exkurze – 6. ročníky

V podzimním ránu 1. 10. 2022 se sešli žáci šestých tříd před školou, aby se alespoň na jedno dopoledne přenesli do dávných časů, v nichž bojoval o přežití pravěký člověk. Vydali se totiž na cestu do nedalekého Štramberka. Nejprve se v nově opraveném muzeu Šipka dozvěděli více o člověku neandertálském, o jeho pravděpodobné podobě, o nástrojích, které využíval při lovu zvířat, nebo…

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet. Žáci měli za úkol během 40 minut zodpovědět formou testu na 24 otázek z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu. Cílem soutěže je vzbudit u žáků zájem o technické a přírodovědné obory. Soutěže se zúčastnilo celkem 26 žáků. Žákům na 1. – 3. místě bylo…