Parasport festival v Ostravě

Ve čtvrtek 11. 5. se žáci 9. A účastnili Parasport festivalu, který se konal v Trojhalí. Organizátoři připravili v dopoledním programu pro školy ukázky sportů, které s pomůckami provozují handicapovaní sportovci. Mohli jsme si vyzkoušet florbal, stolní tenis nebo basketbal na invalidních vozíčcích, projít si trasu poslepu s pomocí průvodce a slepecké hole nebo si vyzkoušet speciální sáňky pro para…

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Pokud je žák na SŠ nebo víceleté gymnázium přijat, pak je nutné potvrdit svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru SŠ odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejněním na webových stránkách SŠ, vyvěšením na budově SŠ). V případě nepřijetí na SŠ doručí ředitel SŠ zákonnému zástupci písemné rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí se může…

Participativní rozpočet ve škole

Opět jsme se rozhodli připojit k projektu participativního rozpočtování Pébéčko, který již několik let připravuje ÚMOb Ostrava-Jih. Žáci mají opět příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka ve výši 30.000 Kč. O podaných návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt bude v nejkratší době na naší škole realizován. Pravidla…

Seniorský víceboj

Ve středu 29. března se konal ve sportovním areálu ve Výškovicích Seniorský víceboj. Organizátorem soutěží bylo Ostravské organizační centrum spolku SENIORS, z. s. Hlavním partnerem pak Městský obvod Ostrava Jih. Naše škola byla požádána o spolupráci. Jsme rádi, že se ve škole našli ochotní žáci z 8. ročníku, kteří ve svém volném čase přišli organizátorům pomoci. Podávali míčky při střelbě…

Exkurze 8. ročníku

Středa 15. března 2023 byla pro žáky 8. ročníku tak trochu výjimečná. Vydali se totiž na bližší seznámení s fungováním Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Nejprve si žáci ujasnili, kdo úřad tvoří a jaké oblasti pracovníci úřadu spravují. Velmi zajímavou byla prohlídka pracoviště matrikářky, kde mohli osmáci nahlédnout do matriční knihy z počátku 20. století. Další kroky žáků směřovaly do obřadní…

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 2. 3. změřilo své síly 11 účastníků školního kola recitační soutěže pro žáky 6. – 9. tříd. Po delší odmlce jsme se rozhodli tradici recitačních soutěží na druhém stupni oživit a nutno podotknout, že pilotní pokus nedopadl vůbec špatně. Na pomyslných stupíncích vítězů povstaly žákyně: Tereza Stašová z 8. A (3. místo), Jana Ondruchová z 6. A (2….

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 14. 2. 2023 proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce. Olympiáda proběhla ve dvou kategoriích. První kategorie se účastnili žáci 6. a 7. tříd, druhé kategorie pak žáci 8. a 9. tříd. Olympiáda byla koncipována stejným způsobem jako mezinárodní Cambridge zkouška v anglickém jazyce A2 úrovně. Žáci tak museli uspět jak v gramatické části textu, tak také v…

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2023 na příslušnou střední školu.  První kolo přijímacího řízení probíhá v pracovních dnech od 22. 4. do 30. 4. 2023. Jednotné přijímací zkoušky se konají v řádném termínu: 13. 4. a 14. 4. 2023 čtyřleté obory (s maturitou), 17. 4. a 18. 4. 2023 osmiletá gymnázia, 22. 4. 2023…

Valentýnská poezie

Netradičně pojali učivo o poezii žáci sedmých ročníků, když spojili četbu poezie a výrobu valentýnek. Prokousali se několika díly českých básnických velikánů a vybrali z nich ty nejzajímavější pasáže, které vyjadřují city zamilovaných osob, různá pojetí lásky a jejich metafory. Hotová srdce ve formě květinového zápichu nám ve škole zdobí vstup u vrátnice a valentýnky bez špejlí jsou potom určeny…

Participativní rozpočet do škol 2022

V letošním roce 2022 jsme se již potřetí a pod záštitou školního parlamentu zapojili do projektu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Školní pébéčko. Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými financemi. Umožňuje žákům aktivně ovlivňovat, do čeho se bude stanovená část peněz z rozpočtu města investovat. Úřad městského obvodu poskytl v tomto školním roce každé zapojené škole 30. 000 Kč.  Projektu…