Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

SEZNAM PŘIJATÝCH Zákonní zástupci obdrží v červnu přes email základní informace ohledně nástupu jejich dětí do 1. ročníku. Najdou zde seznam pomůcek, organizaci 1. školního týdne a také třídu, do které bylo jejich dítě zařazeno. V případě dotazů se obracejte na vedení školy.   

Prázdniny na Jihu

Městský obvod Ostrava-Jih připravil pro školní děti od pondělí do pátku v dopoledních hodinách během letních prázdnin program plný zábavy, sportovních a kreativních aktivit. Bližší informace k přihlášení do programu a výběr jednotlivých akcí naleznou rodiče na odkazu https://prazdninynajihu.cz/ .

Otevíráme školní hřiště pro veřejnost

Hřiště bude v provozu za pěkného počasí od 15. 4. do 15. 10. Nabízíme možnost půjčení sportovního vybavení – balóny, kužely, sítě na volejbal atd. Od letošního roku navíc nové workoutové hřiště a hrací prvky pro menší děti.  V budově ZŠ je možno použít sociální zařízení. Hřiště hlídá správce hřiště. PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ ŘÁD

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, milí předškoláci, zveme Vás na zápis do 1. třídy, který se uskuteční v úterý 4. dubna od 13 do 18 hodin a ve středu 5. dubna od 13 do 17 hodin. Co Vám naše škola nabízí? Pro výuku v prezenční i distanční formě disponuje škola moderní technikou, robotickými pomůckami a zázemím odborných učeben Výuka angličtiny od 1. ročníku, od 7….

Zlatý Ámos u nás ve škole

Každým rokem probíhá v ČR anketa Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Ve školním roce 2022/2023 přihlásili žáci 4. A do této ankety svou bývalou třídní učitelku Radanu Stojovićovou. Bylo k tomu zapotřebí získat 100 podpisů dalších žáků, což nebyl žádný problém.  Regionální kolo 30. ročníku Zlatý Ámos se konalo dne 15.2. 2023  v oblasti Dolních Vítkovic v kině…

Smutná zpráva

Dne 24. 11. zemřela naše dlouholetá kolegyně paní Jana Targošová.