Anglické divadelní představení

Anglické divadelní představení

Ve středu 23. března se v divadelním sále školy uskutečnila dvě divadelní představení pro žáky 3. – 7. ročníků. Zatímco žáci 1. stupně měli možnost procestovat svět v představení Travel Machine, žáci 2. stupně zachraňovali svět před nebezpečným virem v představení The Decoding Mission. Obě představení hrály členky Azyzah Theatre v anglickém jazyce. Během představení se diváci aktivně zapojovali do děje.

Všichni si kulturní zážitek ve škole užili.