Aktuality

Aktuality

Obědy si objednávejte přes portál www.strava.cz nebo na telefonním čísle 724 013 857, vždy den předem do 13:00 hodin.

Obědy se nebudou plošně přihlašovat. 

Obědy do jídlonosičů se vyzvedávají v 11. – 11. 30.