PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Ve středu 31. 1. 2024 proběhla pro žáky 8. a 9. ročníku interaktivní beseda o trestní odpovědnosti nezletilých, mladistvých a dospělých.

Pozvali jsme do školy odborníka z úseku prevence Policie ČR, který žákům objektivně podal informace o předsudečné nenávisti a trestní odpovědnosti. Žáci se aktivně zapojili do diskuze, aby si ujasnili důležité informace pro jejich stávající a budoucí život.