Už jsem čtenář

Děti z prvních tříd jsou zapojeny do projektu Knihovny města Ostravy s názvem Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Během pěti lekcí se seznámí s prostředím knihovny,  knížkami a samozřejmě i s milými knihovnicemi. První návštěva obou tříd proběhla tento týden. Děti zaujaly připravené ukázky a s nadšením si prohlédly i ostatní knížky. Někteří si dokonce už i nějakou vypůjčili!

Mgr. J. Juchelková, Mgr. I. Hoffmannová