Tvoje cesta načisto

Tvoje cesta načisto

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 proběhl v naší škole pro žáky devátých tříd preventivní program „TVOJE CESTA NAČISTO“. Policistky z úseku protidrogové prevence realizovaly s žáky interaktivní program, který navazuje na primární preventivní program Revolution train.

Cílem programu bylo interaktivní formou vysvětlit žákům trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit u žáků právní vědomí.