PŘERUŠENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PŘERUŠENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Investice do vzdělání je investice do budoucnosti.

Stávkujeme, abychom pro naše děti udrželi běžné standardy.

Vážení rodiče,

z důvodu plánovaných nekompetentních zásahů do školství jdou naši zaměstnanci naší školy v pondělí 27. 11. 2023 do celodenní stávky vyhlášené Českomoravskou konfederací oborových svazů.

Škola, družina i jídelna budou uzavřeny.

Usilujeme o:

  • zabránění nekoncepčních zásahů do fungující vzdělávací soustavy
  • zabránění snížení platů nepedagogickým pracovníkům a ostatním pedagogům (asistentu pedagoga, vychovatelé ŠD) v roce 2024
  • zabránění škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

Mějte prosím pro uzavření školy z důvodu stávky pochopení. Naši žáci a jejich vzdělávání nám není lhostejné.

Děkujeme.