DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Provoz školního hřiště pro veřejnost bude ukončen dne 15. 10. 2023 v 18 hodin.