Tvořivá a keramická dílnička

V červnu jsme zorganizovali již druhou keramickou dílničku pro děti a jejich rodiče. Tvořivé setkání se neslo v přátelském a tvořivém duchu. Dílnička byla uskutečněna v rámci realizace projektu „Společně k rozvoji a poznání“, který je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava.

Tvořivého setkání se opět zúčastnila spousta našich žáků se svými rodiči. Vyrobili jsme mnoho krásných výrobků, které je možno vidět zde ve fotogalerii. Upřímně doufáme, že taková milá a tvořivá setkání budeme podnikat i v budoucnu.