Sportovní den

Sportovní den

27. 6. 2023 se uskutečnilo na školním hřišti sportovní dopoledne pro žáky 1. st. ZŠ. Děti nadšeně plnily všechny sportovní aktivity a změřily si síly v 11 sportovních disciplínách. Všichni žáci si zasportovali, zasoutěžili a užili si spoustu zábavy. Na závěr nechyběla pro všechny sladká odměna a pro nejlepší sportovce diplom a věcná odměna. Chválíme všechny sportovce a také žáky ze 6. a 7. ročníků, kteří svědomitě a aktivně pomáhali při organizaci této akce. 

Odměny pro žáky byly zakoupeny za finanční podpory spolku Pod Šeříkem.

Mgr. Š. Džubasová, Mgr. R. Juránková, Mgr. I. Vacková