Studentské simulované zastupitelstvo

Pět žáků devátých ročníků naší školy se zúčastnilo ve dnech 13. a 14. 6. 2023 tzv. simulovaného zastupitelstva na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih. První den na jednotlivých stanovištích zaznamenávali postřehy: co se mi líbí a nelíbí v obvodu Ostrava-Jih, co si představuji pod pojmem demokracie,… Též zhlédli část jednání zastupitelstva obvodu a rozdělili se do fiktivních politických stran s originálními názvy: Bělásci, Hroši, SPT, BJ, SOS, MiHaKiVa48. Další den fiktivní strany připravovaly návrhy na řešení problémů v obvodu. Své návrhy a argumentace měly možnost konzultovat se skutečnými odborníky – s primátorem města Ostravy Mgr. Janem Dohnalem, se starostou Bc. Martinem Bednářem a s dalšími místostarosty i členy zastupitelstva. V rámci simulovaného jednání zastupitelstva žáci prezentovali a obhajovali své návrhy, diskutovali a hlasovali o nich.