Tvořivá a keramická dílnička

V pondělí 29. 5. proběhla na naší škole dílnička zaměřená na tvorbu z keramiky a práci na hrnčířském kruhu. Akce se konala v rámci realizace projektu „Společně k rozvoji a poznání“, který je uskutečňován s finanční podporou Statutárního města Ostrava.

Tvořivého setkání se zúčastnila spousta našich žáků se svými rodiči. Společně jsme tvořili, spolupracovali a užívali si pohodovou atmosféru. Vzhledem k obrovskému zájmu ze strany rodičů a žáků věříme, že takové akce budou probíhat i nadále.