Putování za mamutem

„Putování za mamutem“ – turistická vycházka do přírody s plněním úkolů 

Dne 10. května t. r. navštívili žáci 2.B, 4.A a 4.B národní přírodní památku Landek. Jedná se o evropsky i světově známou lokalitu především z hlediska geologiearcheologiehistoriepřírodovědy a hornictví. Výška kopce je pouhých 280 m n. m., jeho rozloha činí 85,53 hektarů. V roce 1924 zde bylo objeveno na vrcholu kopce sídliště lovců mamutů ze starší doby kamenné, staré asi 30 000 let. Nacházejí se zde jedny z největších evropských uhelných slojí, které vystupují až na zemský povrch. Územím kopce vede přírodovědná a hornická naučná stezka, kterou žáci prošli a plnili ve skupinkách zadané úkoly. V areálu hornického muzea si žáci prohlédli důlní stroje, řetízkovou šatnu, voliéru s veverkami, mamuty, pračlověka, sošku Petřkovické venuše a především se s chutí občerstvili. Akce se nám vydařila, děti se vrátily do školy znavené a plné zážitků. 


Mgr. Š. Džubasová, Mgr. T. Hrušková, Mgr. R. Juránková