Dějepisná exkurze 8. ročníku

Dne 23. 5. 2023 se žáci 8. A vypravili po stopách historie města Ostravy. V centru města si prohlédli některé z dominant a seznámili se s jejich minulostí, například český Národní dům na ulici Čs. Exilu, jenž je důkazem probouzejícího se kulturního života ostravských vlasteneckých spolků na přelomu 19. a 20. století, dnešní Divadlo Jiřího Myrona. Nepřehlédnutelnou stavbou byla také trojlodní novorenesanční bazilika – Katedrála Božského spasitele, druhý největší chrám na Moravě. Naše kroky však směřovaly dále na náměstí T. G. Masaryka a po krátké zastávce u Mariánského sloupu nás na další dvě hodiny pohltila Stará radnice z poloviny 16. století, kde sídlí Ostravské muzeum. Na 12 zastaveních se žáci zábavnou formou seznámili s různými exponáty muzea souvisejícími s historií našeho města. Po rozluštění nelehkých úkolů jsme se opět vydali do ostravských ulic, abychom si město prohlédli pěkně z výšky. Cestou jsme ale neminuli nejstarší stavbu v centru Ostravy, kostel sv. Václava, vybudovaný v románském slohu. Dalším cílem se stala Nová radnice, největší radniční komplex v České republice. Na terase 73 metrů vysoké vyhlídkové věže jsme naše putování po historii Ostravy zakončili. Prohlídka města se opravdu vydařila a ukázala nám, že je řada dalších zajímavých historických budov největšího města na severní Moravě, které jsme z časových důvodů nestihli blíže obdivovat. Tak snad někdy příště!

Zapsala: Mgr. Ivana Matějová, vyučující dějepisu