Parasport festival v Ostravě

Ve čtvrtek 11. 5. se žáci 9. A účastnili Parasport festivalu, který se konal v Trojhalí. Organizátoři připravili v dopoledním programu pro školy ukázky sportů, které s pomůckami provozují handicapovaní sportovci. Mohli jsme si vyzkoušet florbal, stolní tenis nebo basketbal na invalidních vozíčcích, projít si trasu poslepu s pomocí průvodce a slepecké hole nebo si vyzkoušet speciální sáňky pro para hokej. Prohlédli jsme si také pomůcky pro nevidomé a vyzkoušeli si, jak se na stroji píše (vytlačuje) slepecké Braillovo písmo. Kluci si vyzkoušeli střelbu na terč pomocí zvukového navádění pro nevidomé. 

Uvědomili jsme si, že sportovat se dá i s tělesným handicapem. Náš obdiv si zaslouží všichni tito lidé, kteří jdou i přes nepřízeň osudu dál a nevzdávají se aktivního života. Na druhou stranu je třeba také připomenout skutečnost, že být zdravý není samozřejmost a měli bychom se chovat tak, abychom své zdraví chránili a s rozumem přistupovali ke všem nebezpečným situacím, zejména v dopravě a při trávení volného času. 

Mgr. Kopecká